Mangold Partner Linköping

Om oss

Mangold Partner Linköping är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB som även är delägare. 

På Mangold Partner Linköping har vi trettio års erfarenhet av finansbranschen i olika avseenden. Det innebär att vi kan erbjuda dig okomplicerade produkter med avkastning till låg risk. För oss är det viktigt att du som kund hela tiden har koll på dina investeringar och kan följa med i våra resonemang. Vi får ett stort förtroende från våra kunder och gör allt för att förvalta det på bästa sätt. Vi som arbetar här är Peter Lannesand, VD och försäkringsansvarig. Har tidigare arbetat som försäkringsmäklare och har över 30 års erfarenhet. Innehar licens från både Swedsec och Insuresec. Partner och Senior Asset Manager, samt placeringsansvarig är Markus Danielsson. 12 års erfarenhet av finans varav fem år inom olika investeringskommittéer. Har både rådgivarlicens och Swedsec för specialister.

Nu ligger allt vårt fokus på att guida både privatkunder och företagskunder rätt bland investeringar och besparingar. Vi tycker ekonomi ska vara enkelt och är alltid tillgängliga för att svara på frågor eller funderingar. 

Mangold är medlemmar i Tydligagruppen vars totala omsättning översteg 1 miljard kronor vid senaste rapporteringen. Vi tillhör ett arbetslag av 350 medarbetare som är utspridda på fler än 50 svenska orter. Vår lokala närvaro är alltså en av våra största styrkor.


Peter Lannesand

Markus Danielsson