Legal information

MPL Finans i Linköping AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Mangold Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. MPL Finans i Linköping AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster. MPL Finans i Linköping AB är medlemmar i Sveriges Försäkringsmäklares Förening, SFM.
MPL Finans i Linköping AB är också licensierade rådgivare av SwedSec och Insuresec. 

Finansinspektionens förteckning över våra tillstånd hittar ni här.
Vårt tillstånd via Mangold Fondkommission AB finner Ni här.
Sveriges Försäkringsmäklares Förening, SFM.
SwedSec
Insuresec

 

Reklamation eller klagomål vid investeringsrådgivning

Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast - ex. per telefon, e-post eller brev - och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:
MPL Finans i Linköping AB
Hospitalsgränd 2A
582 27 Linköping
info@mangoldpartner.se

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Reklamation eller klagomål vid försäkringsrådgivning

Om du är missnöjd med den rådgivning du får gällande försäkring är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast - ex. per telefon, e-post eller brev - och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta MPL Finans i Linköping AB klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:
MPL Finans i Linköping AB
Hospitalsgränd 2A
582 27 Linköping
info@mangoldpartner.se

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför MPL Finans i Linköping AB kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.